ประกาศประกวดราคา

21 กุมภาพันธ์ 2020

“ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ “ชุดโคมไฟสำหรับการจัดแสงนอกสถานที่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

“ประกาศประกวดราคาซื้ […]
12 กุมภาพันธ์ 2020

“ประกาศร่างประชาวิจารณ์การจัดซื้อ ชุดโคมไฟสำหรับการจัดแสงนอกสถานที่ จำนวน 1 ชุด”

ร่าง เอกสารประกวดราคา ร่าง […]
17 มกราคม 2020

ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการคัดเลือก งานจ้างเหมาจัดทำ อินโฟกราฟิกแอนิเมชันเกี่ยวกับข่าวปลอม จำนวน 3 ตอน

ประกาศ โครงการ Check ก่อน […]
17 มกราคม 2020

ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการคัดเลือก งานจ้างเหมาจัดทำ เว็บไซต์ระบบ CHECK-SHARE.COM

ประกาศ โครงการ Check ก่อน […]
11 ตุลาคม 2019

“ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้นที่ 1-4 และอาคารปฏิบัติการพิมพ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

“ประกาศประกวดราคาจ้า […]
20 กุมภาพันธ์ 2019

“ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”การซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน ๒ รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิ […]
13 กุมภาพันธ์ 2019

ประกาศ(ร่าง) ประกวดราคาครุภัณฑ์(ร่าง) จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) จำนวน 2 รายการ

ประกาศ(ร่าง) ประกวดราคาครุ […]
5 ตุลาคม 2018

“ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้นที่ 1-4 และอาคารปฏิบัติการพิมพ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

ชื่อเรื่อง 61097765573_1_2 […]
23 กรกฎาคม 2018

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ “ชุดปฏิบัติการการผลิตสื่อมัลติมีเดียระบบปฏิสัมพันธ์” จำนวน 1 ชุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (23-0 […]
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com