การผลิตบัณฑิต

กันยายน 15, 2022

เทคนิคการสอนรูปแบบ MCT Model

เทคนิคการสอนรูปแบบ MCT Mod […]
เมษายน 15, 2021

ด้านการผลิตบัณฑิต

จากการแลกเปลี่ยนความรู้ พั […]
เมษายน 12, 2019

การประยุกต์ใช้ Google Application กับการจัดการเรียนการสอน

จากการดำเนินการสอนในห้องเร […]
เมษายน 2, 2019

การใช้เทคนิคหมวกสีสดใส

จากการเข้าร่วมอบรมโครงการ […]
เมษายน 2, 2019

เทคนิคเพื่อนประเมินเพื่อน

เนื่องด้วยปัญหาของการไม่มี […]
มีนาคม 21, 2019

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต 2561 ครั้งที่ 4

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนร […]
กุมภาพันธ์ 21, 2019

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต 2561 ครั้งที่ 3

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนร […]
มกราคม 31, 2019

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต 2561 ครั้งที่ 2

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนร […]
มกราคม 10, 2019

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต 2561 ครั้งที่ 1

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนร […]
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com