ข่าวประชาสัมพันธ์

25 มกราคม 2024

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
19 มกราคม 2024

ประกาศ เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
12 มกราคม 2024

ประกาศผลรางวัล โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ของแพลตฟอร์ม (platform) “ละมุด Channel”

ประกาศผลรางวัล โครงการประก […]
4 มกราคม 2024

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
27 พฤศจิกายน 2023

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรณีพิเศษ

ประกาศคณะเทคโนโลยีสื่อสารม […]
16 พฤศจิกายน 2023

ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ของแพลตฟอร์ม (platform) “ละมุด Channel”

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลาก […]
16 พฤศจิกายน 2023

ประกาศ ผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรณีพิเศษ

ประกาศคณะเทคโนโลยีสื่อสารม […]
9 พฤศจิกายน 2023

ประกาศ แนวปฏิบัติในการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการขออนุญาตลาป่วย ลากิจ และพักผ่อน ภายในประเทศ

ประกาศคณะเทคโนโลยีสื่อสารม […]
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com