บุคลากร

กุมภาพันธ์ 11, 2020

ขอเชิญชวน ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และสายผู้สอน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ขอเชิญชวน ข้าราชการ พนักงา […]
ธันวาคม 18, 2018

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MCT แลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงก […]
กรกฎาคม 23, 2018

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สมควรได้รับการสรรหาให้ดำลงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาและกำหนดการดำเนินการสรรหา

ประกาศหลักเกณฑ์และคุณสมบัต […]
กันยายน 4, 2017

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ […]
สิงหาคม 11, 2017

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2560

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ค […]
สิงหาคม 11, 2017

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2559

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ค […]
กรกฎาคม 18, 2017

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รุ่นปีการศึกษา 2558

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต คณ […]
กรกฎาคม 6, 2017

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการสอนระดับมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ […]
กรกฎาคม 5, 2017

เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของอาจา […]
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com