บุคลากร

11 กุมภาพันธ์ 2020

ขอเชิญชวน ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และสายผู้สอน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ขอเชิญชวน ข้าราชการ พนักงา […]
18 ธันวาคม 2018

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MCT แลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงก […]
23 กรกฎาคม 2018

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สมควรได้รับการสรรหาให้ดำลงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาและกำหนดการดำเนินการสรรหา

ประกาศหลักเกณฑ์และคุณสมบัต […]
4 กันยายน 2017

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ […]
11 สิงหาคม 2017

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2560

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ค […]
11 สิงหาคม 2017

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2559

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ค […]
18 กรกฎาคม 2017

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รุ่นปีการศึกษา 2558

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต คณ […]
5 กรกฎาคม 2017

เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของอาจา […]
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com