Blog

9 เมษายน 2024

ประกาศตารางแสดงวงเงินราคากลาง ซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ (Start up) ทางการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศตารางแสดงวงเงินราคาก […]
9 เมษายน 2024

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดชุดครุภัณฑ์ห้องส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ (Start up) ทางการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซ […]
22 มีนาคม 2024

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรายการ ชุดอุปกรณ์สำหรับผลิตสื่อมัลติมีเดียและงาน 3 มิติ ขั้นสูง จำนวน 1 ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ […]
1 มีนาคม 2024

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ รายการชุดครุภัณฑ์ห้องส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ (Start Up) ทางการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ […]
25 มกราคม 2024

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
19 มกราคม 2024

ประกาศ เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
12 มกราคม 2024

ประกาศผลรางวัล โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ของแพลตฟอร์ม (platform) “ละมุด Channel”

ประกาศผลรางวัล โครงการประก […]
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com