งานวิจัย

กันยายน 19, 2022

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการ (Proposal)

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงก […]
กรกฎาคม 23, 2019

ประกาศ การกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุนวิจัยและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินอุดหนุนวิจัย


เมษายน 1, 2019

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
ธันวาคม 26, 2018

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย โครงการ “ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของมาคิวลาพิกเม้นท์บนจอประสาทตาและพฤติกรรมการใช้ จอแสดงผลของมนุษย์”

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
ธันวาคม 26, 2018

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย โครงการ “การพัฒนากล่องสาธิตการผสมแสงและความเปรียบต่างแบบไซมัลเทเนียส์”

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
ธันวาคม 18, 2017

เปิดเผยราคากลางงานวิจัย โครงการ “การศึกษาความหนาแน่นของมาคิวลาพิกเม้นท์บนจอประสาทตาคนไทย”

เปิดเผยราคากลางงานวิจัย โค […]
ธันวาคม 18, 2017

เปิดเผยราคากลางงานวิจัย โครงการ “การออกแบบป้ายเตือนและป้ายจราจรในสภาวะแสงน้อยสำหรับผู้สูงอายุ”

เปิดเผยราคากลางงานวิจัย โค […]
พฤษภาคม 4, 2017

แบบฟอร์มขอเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2561

ฟอร์มเสนอของบประมาณโครงการ […]
พฤษภาคม 1, 2017

ประกาศราคากลางโครงการววิจัยการพัฒนารูปแบบรายการในอนาคตของสถานีวิทยุกระจายเสียงออนไลน์ มทร.ธัญบุรี

เปิดเผยราคากลางโครงการพัฒน […]
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com