ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี
25 มกราคม 2024
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ รายการชุดครุภัณฑ์ห้องส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ (Start Up) ทางการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด
1 มีนาคม 2024
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี
25 มกราคม 2024
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ รายการชุดครุภัณฑ์ห้องส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ (Start Up) ทางการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด
1 มีนาคม 2024

"RAMUTT Channel Content Creator Award 2024"

พร้อมมั้ยที่จะโดดเด่นในโลกออนไลน์? ใครอยากเป็น Content Creator เชิญทางนี้ สถานีสื่อดิจิทัล “RAMUTT Channel” เชิญชวนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไม่จำกัดสาขา เข้าร่วมโครงการ "RAMUTT Channel Content Creator Award 2024" ให้แก่ สถานีสื่อดิจิทัล “RAMUTT Channel” เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อดิจิทัลรุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ คล่องแคล่ว ทันสมัย และเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมและประกวด

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. มีใจรักและสนใจในการผลิตรายการออนไลน์ ผ่านช่อง “RAMUTT Channel”

3. เข้าร่วมอบรมและรับสมัครประกวดเป็นทีม ทีมละ 6-8 คน

4. ระหว่างเข้าร่วมอบรมทีมผู้สมัครจะต้องถ่าย Vlog เพื่อให้ทางโครงการฯ โพสต์ลงช่อง “RAMUTT Channel” ให้เกิดการมีส่วนร่วม (Engagement) และเพิ่มจำนวนผู้ติดตาม (Follower)

5. ต้องสามารถเข้าร่วมตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม

การรับสมัคร

1. เริ่มรับสมัครวันนี้ - 20 กุมภาพันธ์ 2567

2. ทีมที่เข้ารับการอบรมและแข่งขันต้องเลือกรูปแบบรายการที่ต้องการจะผลิตดังนี้

2.1 รายการเกี่ยวกับสุขภาพ (คุณหมอนิยม) ทีม 6-8 คน

2.2 รายการเกี่ยวกับความเชื่อ ทีม 6-8 คน

2.3 รายการ Review สินค้าและบริการ ทีม 6-8 คน

2.4 รายการเกมส์โชว์ ทีม 6-8 คน

2.5 รายการ Free Style ทีม 6-8 คน

3. ส่งใบสมัครที่ห้องนักวิชาการศึกษา ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม กรกช ใจศักดิ์ (พี่เก้ง) โทร 02-549-4513

รายละเอียดการอบรมและประกวด

 

รอบที่ 1 รอบอบรม

(คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ Workshop จำนวน 15 ทีม)

1. ทีมที่สนใจจะทำงานด้าน Content Creator สมาชิกในทีมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาคทฤษฎี โครงการอบรมหลักสูตร “สร้างเสริมทักษะสู่การเป็นนวัตกรสื่อขั้นสูง” ณ สตูดิโอ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 – 17.00 น. ท่านจะได้พบกับนักการตลาด อินฟลูเอนเซอร์/ยูทูปเบอร์ชื่อดัง ที่พร้อมจะให้ความรู้และจุดประกายความเป็นดาวเด่นในตัวคุณ


2. เมื่ออบรมเสร็จ แต่ละทีมจะต้อง นำเสนอ Proposal / ชื่อรายการ / Concept ของรายการที่ได้รับเลือก และคลิป vlog ระหว่างเข้าร่วมโครงการอบรม อย่างน้อยจำนวน 1 คลิป เวลาไม่เกิน 1 นาที (ส่งแบบออนไลน์ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00 น.)


3. คณะกรรมการฯ ทำการคัดเลือกจากผลงานที่ส่งและประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม Workshop รายการละ 3 ทีม
(ประกาศผ่าน YouTube Live จากช่อง RAMUTT Channel วันศุกร์ที่ 1  มีนาคม  2567)


รอบที่ 2 รอบ Workshop  

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567

สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมมาในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567

 1. ไฟล์นำเสนอผลงาน (Proposal) เพื่อมานำเสนอ เวลา 5 นาที
 2. Computer Notebook อย่างน้อย กลุ่มละ 1 ตัว

1. ทีมนักศึกษา จำนวน 5 รายการ รายการละ 3 ทีม ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Workshop


2. เขียนแผนเสนอรายการ


2.1 แผนเสนอรายการ ประกอบด้วย

  1. รูปแบบรายการ
  2. แก่นของรายการ (Theme) หรือแนวความคิด (Concept) ของรายการ
  3. ชื่อรายการ
  4. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
  5. เขียนแผนรายการ 1 รายการ จำนวน 24 ตอน
  6. เขียนแผนการผลิต (Production) สถานที่ถ่ายทำ การหาอ้างอิงรายการ เป็นต้น
  7. วางแผนการนำ Sponsor สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในรายการอย่างสร้างสรรค์
  8. วางแผน Content Production & Distribution
  9. ตัวอย่างรายการ (Demo) จำนวน 1 ตอน
  10. สมาชิกในทีมและตำแหน่งงาน

2.2 ไฟล์การนำเสนอรูปแบบ Presentation 10 นาที

  1. รูปแบบรายการ
  2. แก่นของรายการ (Theme) หรือแนวความคิด (Concept) ของรายการ
  3. ชื่อรายการ
  4. กลุ่มเป้าหมาย
  5. แผนการผลิต (Production) สถานที่ถ่ายทำ การหาอ้างอิงรายการ (Ref.) เป็นต้น
  6. แผนการนำ Sponsor สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในรายการอย่างสร้างสรรค์
  7. ตัวอย่างรายการ (Demo) จำนวน 1 ตอน
  8. สมาชิกในทีมและตำแหน่งงาน

3. กำหนดส่งไฟล์แผนการนำเสนอทางออนไลน์ โดยแนบลิงค์อีเมล์ ส่งมาที่ korrakot_j@rmutt.ac.th ภายในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม  2567 ไม่เกินเวลา 12.00 น. และกรณีทีมใดไม่ส่งตามกำหนดเวลา จะถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขันทันที เพื่อคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ พร้อมจับสลากลำดับการนำเสนอ ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567

รอบที่ 3 รอบชิงชนะเลิศ

ประกวด Pitching เพื่อเฟ้นหา Content Creator

(วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567)

1. แข่งขันนำเสนอรายการ ทีละรูปแบบรายการ ทั้งหมด 15 ทีม ณ โรงภาพยนตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยจะมีเวลาในการ Pitching ทีมละ 10 นาที และตอบข้อซักถามจากกรรมการ 5 นาที


2. หลังการจบการ Pitching ของทุกทีม คณะกรรมการจะมีการประชุมเพื่อสรุปผลคะแนน หลังจากนั้นจะมีพิธีการประกาศผล และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ

กติกาการประกวด

 1. ผู้ส่งผลงานจะต้องเตรียมอุปกรณ์และดำเนินการผลิตผลงานด้วยตนเองทั้งกระบวนการ
 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบมาจากที่ใด
 3. สถานีสื่อดิจิทัล ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 4. ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการประกวด

ลิขสิทธิ์ของผลงาน

ผลงานทุกชิ้น ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถานีสื่อดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรี โดยสถานีสื่อดิจิทัล มีสิทธิ์ในการนำไปใช้เผยแพร่หรือดัดแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบล่วงหน้า หากผู้สมัครหรือสถาบันการศึกษาจะนำ ไปเผยแพร่เพื่อการศึกษาหรือกิจกรรมใด ๆ ที่ไม่แสวงหาผลกำไร  ให้แจ้งมายังสถานีสื่อดิจิทัลเป็นลายลักษณ์อักษร

เกณฑ์การพิจารณา

1) ความคิดสร้างสรรค์

- แนวความคิดและเนื้อหาของรายการที่แปลกใหม่ น่าสนใจ (5 คะแนน)

- แนวความคิดและเนื้อหาของรายการชวนติดตาม สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ (5 คะแนน)

- รายการที่นำเสนอมีคาแรคเตอร์โดดเด่น ชัดเจน (5 คะแนน)

- วิธีการนำเสนอรายการที่น่าสนใจ (5 คะแนน)

20 คะแนน


2) เนื้อหาในภาพรวม

- เนื้อหาที่นำเสนอในรายการสามารถอ้างอิงแหล่งที่มาและตรวจสอบได้ (5 คะแนน)

- เนื้อหาตรงตามความต้องการหรือปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย (5 คะแนน)

- เนื้อหาของรายการมีประโยชน์ต่อสาธารณะ (5 คะแนน)

- ภาษาที่ใช้ในรายการมีความเหมาะสมกับรูปแบบรายการ (5 คะแนน)

20 คะแนน


3) การนำเสนอและการตอบคำถาม

- การนำเสนอกระชับและน่าสนใจ (5 คะแนน)

- สามารถตอบคำถามจากกรรมการได้อย่างตรงประเด็น และอธิบายความคิดได้อย่างน่าสนใจ (5 คะแนน)

10 คะแนน


4) คุณภาพของสื่อ (Demo)

- วิธีเล่าเรื่อง และลำดับเรื่องน่าสนใจ (5 คะแนน)

- การเปิดเรื่องมีความน่าสนใจและจูงใจ (5 คะแนน)

- เนื้อหาของรายการมีความกระชับ ครบถ้วน (5 คะแนน)

- สรุปเนื้อหาในช่วงปิดรายการได้อย่างน่าสนใจ (5 คะแนน)

- การปิดรายการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมและการติดตามของผู้ชม (5 คะแนน)

- ภาพประกอบ/กราฟิก/เทคนิค สวยงาม น่าดึงดูด เหมาะกับรายการ (5 คะแนน)

- ฉากและสถานที่มีความเหมาะสมกับรายการ (5 คะแนน)

- ระยะเวลาของรายการมีความเหมาะสม (5 คะแนน)

- เสียงประจำรายการ และเสียงประกอบ มีความน่าสนใจ (5 คะแนน)

- พัฒนาผลงานด้วยตนเอง ไม่คัดลอกผลงาน มีความถูกต้องตามกฎหมายและการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (5 คะแนน)

50 คะแนน


รางวัลการแข่งขัน

โครงการประกวด Pitching เพื่อค้นหากลุ่มนวัตกรสื่อ สถานีสื่อดิจิทัล “RAMUTT Channel” จะมีการคัดเลือกทีมที่มีไอเดียสุดเจ๋ง 5 ทีม ที่จะได้รับเงินรางวัล และผลิตผลงานรายการ 24 ตอน นำเสนอทางสถานีสื่อดิจิทัล ช่อง “RAMUTT Channel” โดยแบ่งรูปแบบรางวัลออกเป็นดังนี้

ทีมที่ 1 ผู้ชนะรูปแบบรายการเกี่ยวกับสุขภาพ (คุณหมอนิยม) ทีม 6-8 คน

108,000 บาท


ทีมที่ 2 ผู้ชนะรูปแบบรายการเกี่ยวกับความเชื่อ ทีม 6-8 คน

108,000 บาท


ทีมที่ 3 ผู้ชนะรูปแบบรายการ Review สินค้าและบริการ ทีม 6-8 คน

108,000 บาท


ทีมที่ 4 ผู้ชนะรูปแบบรายการเกมส์โชว์ ทีม 6-8 คน

108,000 บาท


ทีมที่ 5 ผู้ชนะรูปแบบรายการ Free Style ทีม 6-8 คน

108,000 บาท


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กรกช ใจศักดิ์ สถานีสื่อดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com