ห้องเรียน Lecture

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 

*หมายเหต. การจองห้อง และ การตรวจสอบสถานะการจอง
* ต้องใช้ Email ของ มหาวิทยาลัยเท่านั้น *

 

 

ห้องเรียน ข้อมูลเบื้องต้น สถานะการใช้ห้อง จองห้อง สถานะการจอง
ทสม.1201/3/1 ห้องเรียนบรรยาย (ห้อง ป.โท 1) อาคาร ทสม.ชั้น 2
จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
อุปกรณ์การสอน :: จอทีวี
ตารางการใช้ห้อง จองห้อง ผลการจอง
ทสม.1201/3/2 ห้องเรียนบรรยาย (ห้อง ป.โท 2) อาคาร ทสม.ชั้น 2
จำนวนที่นั่ง 10 ที่นั่ง
อุปกรณ์การสอน :: จอทีวี
ตารางการใช้ห้อง จองห้อง ผลการจอง
ทสม.1201/3/3 ห้องเรียนบรรยาย (ห้องยาว) อาคาร ทสม.ชั้น 2
จำนวนที่นั่ง – ที่นั่ง
อุปกรณ์การสอน :: –
ตารางการใช้ห้อง จองห้อง ผลการจอง
ทสม.1219 ห้องเรียนบรรยาย อาคาร ทสม.ชั้น 2
จำนวนที่นั่ง 48 ที่นั่ง
อุปกรณ์การสอน :: จอทีวี+ไมค์
ตารางการใช้ห้อง จองห้อง ผลการจอง
ทสม.1302 ห้องเรียนบรรยาย (ไม่มีเก้าอี้) อาคาร ทสม.ชั้น 3
จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
อุปกรณ์การสอน :: อุปกรณ์ฝึกปฏิบัติวิชาอิเล็คฯ
ตารางการใช้ห้อง จองห้อง ผลการจอง
ทสม.1303 ห้องเรียนบรรยาย อาคาร ทสม.ชั้น 3
จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
อุปกรณ์การสอน :: จอทีวี+ไมค์
ตารางการใช้ห้อง จองห้อง ตรวจสอบ
ทสม.1304 ห้องเรียนบรรยาย อาคาร ทสม.ชั้น 3
จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
อุปกรณ์การสอน :: จอทีวี+ไมค์
ตารางการใช้ห้อง จองห้อง ผลการจอง
ทสม.1305 ห้องเรียนบรรยาย อาคาร ทสม.ชั้น 3
จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
อุปกรณ์การสอน :: จอทีวี+ไมค์
ตารางการใช้ห้อง จองห้อง ผลการจอง
ทสม.1306 ห้องเรียนบรรยาย อาคาร ทสม.ชั้น 3
จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
อุปกรณ์การสอน :: จอทีวี+ไมค์
ตารางการใช้ห้อง จองห้อง ผลการจอง
ทสม.1307 ห้องเรียนบรรยาย อาคาร ทสม.ชั้น 3
จำนวนที่นั่ง 60 ที่นั่ง
อุปกรณ์การสอน :: จอทีวี+ไมค์
ตารางการใช้ห้อง จองห้อง ผลการจอง
ทสม.1308 ห้องเรียนบรรยาย อาคาร ทสม.ชั้น 3
จำนวนที่นั่ง 80 ที่นั่ง
อุปกรณ์การสอน :: จอทีวี+ไมค์
ตารางการใช้ห้อง จองห้อง ผลการจอง
ทสม.1310 ห้องเรียนบรรยาย อาคาร ทสม.ชั้น 3
จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
อุปกรณ์การสอน :: จอทีวี+ไมค์
ตารางการใช้ห้อง จองห้อง ผลการจอง
ทสม.1311 ห้องเรียนบรรยาย อาคาร ทสม.ชั้น 3
จำนวนที่นั่ง 35 ที่นั่ง
อุปกรณ์การสอน :: จอทีวี+ไมค์
ตารางการใช้ห้อง จองห้อง ผลการจอง
ทสม.1315 ห้องเรียนบรรยาย อาคาร ทสม.ชั้น 3
จำนวนที่นั่ง 80 ที่นั่ง
อุปกรณ์การสอน :: จอโปรเจคเตอร์+ไมค์
ตารางการใช้ห้อง จองห้อง ผลการจอง
ทสม.1402 ห้องเรียนบรรยาย อาคาร ทสม.ชั้น 4
จำนวนที่นั่ง 60 ที่นั่ง
อุปกรณ์การสอน :: จอโปรเจคเตอร์, จอทีวี, คอมพิวเตอร์, ไมค์
ตารางการใช้ห้อง จองห้อง ผลการจอง
ทสม.1405 ห้องเรียนบรรยาย อาคาร ทสม.ชั้น 4
จำนวนที่นั่ง 40 ที่นั่ง
อุปกรณ์การสอน :: จอทีวี+ไมค์
ตารางการใช้ห้อง จองห้อง ผลการจอง
ทสม.1411 ห้องเรียนบรรยาย อาคาร ทสม.ชั้น 4
จำนวนที่นั่ง 80 ที่นั่ง
อุปกรณ์การสอน :: จอโปรเจคเตอร์+ไมค์
ตารางการใช้ห้อง จองห้อง ผลการจอง
ทสม.1412 ห้องเรียนบรรยาย อาคาร ทสม.ชั้น 4
จำนวนที่นั่ง 60 ที่นั่ง
อุปกรณ์การสอน :: จอโปรเจคเตอร์+ไมค์
ตารางการใช้ห้อง จองห้อง ผลการจอง
ทสม.1504 ห้องเรียนบรรยาย อาคาร ทสม.ชั้น 5
จำนวนที่นั่ง 40 ที่นั่ง
อุปกรณ์การสอน :: เบิกอุปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่นักวิชาการ (ชั้น 1)
ตารางการใช้ห้อง จองห้อง ผลการจอง
ทสม.1506 ห้องเรียนบรรยาย อาคาร ทสม.ชั้น 5
จำนวนที่นั่ง 60 ที่นั่ง
อุปกรณ์การสอน :: เบิกอุปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่นักวิชาการ (ชั้น 1)
ตารางการใช้ห้อง จองห้อง ผลการจอง
ทสม.1507 ห้องเรียนบรรยาย ทสม.1507 อาคาร ทสม.ชั้น 5
จำนวนที่นั่ง 60 ที่นั่ง
อุปกรณ์การสอน :: เบิกอุปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่นักวิชาการ (ชั้น 1)
ตารางการใช้ห้อง จองห้อง ผลการจอง
ทสม.203 ห้องเรียนบรรยาย ทสม.203 อาคาร โรงพิมพ์ชั้น 2
จำนวนที่นั่ง 80 ที่นั่ง
อุปกรณ์การสอน :: จอโปรเจคเตอร์+ไมค์
ตารางการใช้ห้อง จองห้อง ผลการจอง
ทสม.301 ห้องเรียนบรรยาย ทสม.301 อาคาร โรงพิมพ์ชั้น 3
จำนวนที่นั่ง 80 ที่นั่ง
อุปกรณ์การสอน :: จอโปรเจคเตอร์+ไมค์
ตารางการใช้ห้อง จองห้อง ผลการจอง