รับสมัครนักศึกษาใหม่ วุฒิปวส. ทุกสาขา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

ประกาศประกวดราคาจัดซื้่อชุดอุปกรณ์สำหรับผลิตสื่อมัลติมีเดียและงาน 3 มิติ ขั้นสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 3,799,100 บาท
30 เมษายน 2024
สำหรับผู้ที่อยาก UP Skill ,RE Skill หรือ เพิ่มทักษะใหม่ๆ (NEW Skill) ดูทางนี้
13 พฤษภาคม 2024
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com