Tak

กันยายน 13, 2023

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดผลิตรายการทางภาพและเสียงเพื่อทำการออกอากาศออนไลน์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดผลิ […]
กันยายน 7, 2023

ประกาศตารางแสดงวงเงินราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการชุดผลิตรายการทางภาพและเสียงเพื่อทำการออกอากาศออนไลน์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศตารางแสดงวงเงินราคาก […]
กันยายน 7, 2023

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ ชุดผลิตรายการทางภาพและเสียงเพื่อทำการออกอากาศออนไลน์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ ชุด […]
สิงหาคม 25, 2023

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ ชุดผลิตรายการทางภาพและเสียงเพื่อทำการออกอากาศออนไลน์ จำนวน 1 ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัด […]
พฤษภาคม 22, 2023

นางสาวรัชนีพร รุ่งเรือง

นางสาวรัชนีพร รุ่งเรือง ตำ […]
พฤษภาคม 22, 2023

ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการจัดการสีระบบดิจิทัลสำหรับงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ ช […]
พฤษภาคม 12, 2023

ประกาศตารางแสดงวงเงินราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฏิบัติการจัดการสีระบบดิจิทัลสำหรับงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศตารางแสดงวงเงินราคาก […]
พฤษภาคม 12, 2023

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ ชุดปฏิบัติการจัดการสีระบบดิจิทัลสำหรับงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ ชุด […]
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com