Tak

9 เมษายน 2024

ประกาศตารางแสดงวงเงินราคากลาง ซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ (Start up) ทางการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศตารางแสดงวงเงินราคาก […]
9 เมษายน 2024

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดชุดครุภัณฑ์ห้องส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ (Start up) ทางการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซ […]
22 มีนาคม 2024

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรายการ ชุดอุปกรณ์สำหรับผลิตสื่อมัลติมีเดียและงาน 3 มิติ ขั้นสูง จำนวน 1 ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ […]
1 มีนาคม 2024

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ รายการชุดครุภัณฑ์ห้องส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ (Start Up) ทางการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ […]
13 กันยายน 2023

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดผลิตรายการทางภาพและเสียงเพื่อทำการออกอากาศออนไลน์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดผลิ […]
7 กันยายน 2023

ประกาศตารางแสดงวงเงินราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการชุดผลิตรายการทางภาพและเสียงเพื่อทำการออกอากาศออนไลน์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศตารางแสดงวงเงินราคาก […]
7 กันยายน 2023

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ ชุดผลิตรายการทางภาพและเสียงเพื่อทำการออกอากาศออนไลน์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ ชุด […]
25 สิงหาคม 2023

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ ชุดผลิตรายการทางภาพและเสียงเพื่อทำการออกอากาศออนไลน์ จำนวน 1 ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัด […]
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com