16 กรกฎาคม 2018

ประกาศ (ร่าง)ประกาศประกวดราคา และ (ร่าง)เอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์รายการ ” ชุดปฏิบัติการการผลิตสื่อมัลติมีเดียระบบปฏิสัมพันธ์ “

ประกาศ (ร่าง)ประกาศประกวดร […]
7 มิถุนายน 2018

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ “ชุดเครื่องพิมพ์ดิจิทัลตรงลงบนผ้า” จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณ […]
28 พฤษภาคม 2018

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ “ระบบกล้องวงจรปิดคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน” จำนวน 1 ระบบ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณ […]
28 พฤษภาคม 2018

ประกาศ (ร่าง)ประกาศประกวดราคา และ (ร่าง)เอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์รายการ ” ชุดเครื่องพิมพ์ดิจิทัลตรงลงบนผ้า ” จำนวน 1 ชุด

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา (ร […]
22 พฤษภาคม 2018

ประกาศ (ร่าง)ประกาศประกวดราคา และ (ร่าง)เอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์รายการ “ระบบกล้องวงจรปิดคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน” จำนวน 1 ระบบ

Floor 1 Floor 2 Floor 3 Fl […]
21 พฤษภาคม 2018

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ “ชุดกล้องถ่ายภาพยนตร์ระบบดิจิตอลระดับกลาง”

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณ […]
10 พฤษภาคม 2018

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ รายการ ชุดกล้องถ่ายภาพยนตร์ระบบดิจิตอลระดับกลาง จำนวน 1 ชุด

1.ร่างประกาศประกวดราคา 2.ร […]
26 มีนาคม 2018

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ “ระบบกล้องวงจรปิดคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน” จำนวน 1 ระบบ

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพา […]
20 มีนาคม 2018

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ “ชุดเครื่องพิมพ์ดิจิทัลตรงลงบนผ้า” จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ป […]
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com