เพื่อประกาศประกวดราคา

11 พฤษภาคม 2021

ประกาศร่างวิจารณ์ “ชุดกล้องสำหรับถ่ายทอดสัญญาณภาพภายในหอประชุมราชมงคล” จำนวน 1 ชุด (สิ้นสุดวันที่ 14 พ.ค. 64)

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา (ร่าง) เอกสารประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชุดกล้องถ่ายทอดสัญญาณภาพในห […]
09 มีนาคม 2021

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 ชุด

ดูเอกสารเพิ่มเติม ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 ชุด &nb […]
03 มีนาคม 2021

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ ชุดกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ชุดกล้องวงจรปิด (03-03-64) (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อ (ร่าง) เอกสา […]
04 พฤศจิกายน 2020

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อ “ชุดสร้างภาพ 3 มิติ ขั้นสูง จำนวน 1 ชุด”

ประกาศประกวดราคาประกาศประกวดราคา (ลว 4 พ.ย. 63) เอกสารประกวดราคาเอกสารประกวดราคาเลขที่ ทสม.งปม.001_2 […]
27 ตุลาคม 2020

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ ชุดสร้างภาพ 3 มิติ ขั้นสูง จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชุดสร้างภาพ 3 มิติ ขั้นสูง (ร่าง)ประกาศประกวดราคา(ร […]