ประกาศเปิดเผยราคากลาง

30 ตุลาคม 2014

โครงการวิจัย อิทธิพลความเปรียบต่างความส่องสว่างของตัวอักษรบนจอแสดงผลชนิดแอลอีดีต่อการมองเห็นของผู้สูงอายุ

การเปิดเผยราคากลางการจ้างง […]
30 ตุลาคม 2014

โครงการวิจัยการรับรู ้ผิวสัมผัสของหมึกพิมพ์สกรีนของผู้พิการทางสายตา

การเปิดเผยราคากลางการจ้างง […]
30 ตุลาคม 2014

โครงการวิจัย การพัฒนารูปแบบยูสเซอร์อินเทอร์เฟสปฏิสัมพันธ์เพื่อการรับรู้สำหรับสื่อออนไลน์

การเปิดเผยราคากลางการจ้างง […]
30 ตุลาคม 2014

โครงการวิจัย การศึกษาความสัมพันธ์ของสีในหน่วยบันทึกภาพของกล้องดิจิทัลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว

การเปิดเผยราคากลางการจัดจ้ […]
30 ตุลาคม 2014

โครงการวิจัย อิทธิพลของแหล่งกำเนิดแสงที่มีต่อประสิทธิภาพการมองเห็นของผู้สูงอายุบนจอแสดงผลแอลอีดี

การเปิดเผยราคากลางการจ้างง […]
30 ตุลาคม 2014

โครงการวิจัย การเห็นสีคงที่ในสภาวะการรับรู้พื้นที่ความสว่างของแสงประเภทแอลอีดี

การเปิดเผยราคากลางการจ้างง […]
30 ตุลาคม 2014

โครงการวิจัย การศึกษาความเหลื่อมล้ำของการเปลี่ยนผ่านวิทยุดิจิทัลในประเทศไทย

การเปิดเผยราคากลางการจ้างง […]
30 ตุลาคม 2014

โครงการวิจัยการพัฒนานโยบายแอพพลิเคชั่นคลังคำศัพท์ทางด้านดิจิทัลมีเดีย

เปิดเผยราคากลางการจ้างงานว […]
30 ตุลาคม 2014

โครงการวิจัย การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้าและเพิ่มศักยภาพเพื่อส่งออก

การเปิดเผยราคากลางการจ้างง […]
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com