ประกาศเปิดเผยราคากลาง

15 มีนาคม 2018

ประกาศเปิดเผยราคากลาง”ระบบกล้องวงจรปิดคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน” จำนวน 1 ระบบ

3. ตารางเปิดเผยราคากลาง ปร […]
12 มีนาคม 2018

ประกาศราคากลาง “ชุดเครื่องพิมพ์ดิจิทัลตรงลงบนผ้า จำนวน ๑ ชุด

6. ตารางเปิดเผยราคากลาง
12 มีนาคม 2018

ประกาศราคากลาง”ชุดกล้องถ่ายภาพยนตร์ระบบดิจิตอลระดับกลาง จำนวน 1 ชุด”

6. ตารางเปิดเผยราคากลาง
11 มกราคม 2018

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์รายการ ชุดโครงโลหะสำหรับการจัดแสงและการจัดแสดงงานด้านสื่อสารมวลชน จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 770,000 บาท

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภั […]
1 พฤษภาคม 2017

ประกาศราคากลางโครงการววิจัยการพัฒนารูปแบบรายการในอนาคตของสถานีวิทยุกระจายเสียงออนไลน์ มทร.ธัญบุรี

เปิดเผยราคากลางโครงการพัฒน […]
7 ธันวาคม 2016

ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องวัดความขุ่นมัว จำนวน 1 เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราย […]
7 ธันวาคม 2016

ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบความต้านทานแรงกด จำนวน 1 ชุด

ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อค […]
5 พฤศจิกายน 2015

โครงการวิจัยอิทธิพลของขนาดและรูปร่างตัวอย่างสีที่มีต่อความชอบสี

เปิดเผยราคากลางโครงการวิจั […]
4 พฤศจิกายน 2015

โครงการตรวจสอบประวัติศาสตร์ตรพกูลของภาพยนตร์ไทย

เปิดเผยราคากลางงานวิจัย
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com