ด้านระบบบันทึกกิจกรรม

7 สิงหาคม 2023

โครงการประกวดพานไหว้ครู คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไ […]
5 สิงหาคม 2023

ภาพบรรยากาศ พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไ […]
11 กรกฎาคม 2023

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมอบรม โครงการ Young Love รักเป็นปลอดภัย

11 กรกฎาคม 2023

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมอบรม โครงการขับขี่ปลอดภัยและเสริมสร้างวินัยจราจรนักศึกษา

2 กรกฎาคม 2023

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไ […]
1 กรกฎาคม 2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดงานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
29 มิถุนายน 2023

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมพัฒนาด้านภาษาสำหรับนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมกา […]
29 มิถุนายน 2023

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาให […]
26 มิถุนายน 2023

ขอความกรุณานักศึกษาเข้าไปยืนยันตัวตนที่ระบบ Activity

แจ้งไปยังนักศึกษาใหม่ รหัส […]
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com