08 กุมภาพันธ์ 2017

ภาพกิจกรรมโครงการทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน JASSO ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น

ตัวอย่างภาพกิจกรรม โครงการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]