จัดซื้อจัดจ้าง,ประกวดราคา

04 พฤศจิกายน 2020

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อ “ชุดสร้างภาพ 3 มิติ ขั้นสูง จำนวน 1 ชุด”

ประกาศประกวดราคาประกาศประกวดราคา (ลว 4 พ.ย. 63) เอกสารประกวดราคาเอกสารประกวดราคาเลขที่ ทสม.งปม.001_2 […]
27 ตุลาคม 2020

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ ชุดสร้างภาพ 3 มิติ ขั้นสูง จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชุดสร้างภาพ 3 มิติ ขั้นสูง (ร่าง)ประกาศประกวดราคา(ร […]
27 ตุลาคม 2020

ประกาศราคากลาง ชุดสร้างภาพ 3 มิติ ขั้นสูง จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลาง ชุดสร้างภาพ 3 มิติ ขั้นสูง จำนวน 1 ชุดตารางแสดงวงเงินราคากลาง
28 กันยายน 2020

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อ “ชุดกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์สีความคมชัดสูงระดับ 4K จำนวน 3 ชุด” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อ “ชุดกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์สีความคมชัดสูงระดับ 4K จำนวน 3 ชุด” […]
22 กันยายน 2020

ปรับปรุง (ร่าง)ประกาศประกวดราคา และ (ร่าง)เอกสารประกวดราคา “ชุดกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์สีความคมชัดสูงระดับ 4K จำนวน 3 ชุด”

ปรับปรุง (ร่าง)ประกาศประกวดราคา และ (ร่าง)เอกสารประกวดราคา “ชุดกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์สีความคมชัด […]