วิเทศสัมพันธ์

26 มีนาคม 2021

Asia Student Workshop 2021(ASW2021)

Asia Student Workshop 2021(ASW2021) On 15 –19 March 2021, Asia Student Workshop on Image Science 202 […]
16 มีนาคม 2021

International Symposium on Asia Student Workshop 2021 (ASW2021)

International Symposium on Asia Student Workshop 2021 (ASW2021) On 15 March 2021 at 8:00 am, Asia St […]
25 กุมภาพันธ์ 2021

Online international exchange between RMUTT and Osaka City University

Online international exchange between RMUTT and Osaka City University  Color Research Center and Osa […]
05 มกราคม 2021

Online International Exchange Lecture between RMUTT and UU

Online International Exchange Lecture between CRC, RMUTT and UU  การแลกเปลี่ยนการบรรยายแบบออนไลน์ระห […]
22 ตุลาคม 2020

การแลกเปลี่ยนการบรรยายระหว่างมทร.ธัญบุรี กับ Utsunomiya University

International exchange lecture between RMUTT and UU    On Tuesday, 20 October 2020, Color Research C […]