ด้านงานกองทุน

03 พฤศจิกายน 2021

รับสมัครทุนพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รอบที่ 5 ปีการศึกษา 2564

27 ตุลาคม 2021

ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโตะ ประจำปีการศึกษา 2564

26 ตุลาคม 2021

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ.ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 6)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ.ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 6) ดูราย […]
26 ตุลาคม 2021

การให้กู้ยืมในระบบ DSL ภาคเรียนที่ 1/2564

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมรายใหม่/รายเก่าย้ายสถานศึกษา ที่ยังดำเนินการยื่นกู้หรือแก้ไขแบบคำขอในระบ […]
11 ตุลาคม 2021

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ทั้งลักษณะที่ 1 และ 2

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ.ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 5) ดูราย […]