การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ “Young Packaging Designer 2018”

คณะอาจารย์จากคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ
17 กรกฎาคม 2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดครุภัณฑ์ทรัพยากรสื่อสารมวลชนและสารสนเทศห้องสมุด จำนวน 1 ชุด
23 กรกฎาคม 2018
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com