คณะอาจารย์จากคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ

ประกาศ (ร่าง)ประกาศประกวดราคา และ (ร่าง)เอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์รายการ ” ชุดปฏิบัติการการผลิตสื่อมัลติมีเดียระบบปฏิสัมพันธ์ “
16 กรกฎาคม 2018
การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ “Young Packaging Designer 2018”
17 กรกฎาคม 2018
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com