ช่องทางการส่งเอกสารประกอบการยื่นกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กยศ./กรอ.

ช่องทางการส่งเอกสารประกอบการยื่นกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ/กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2564 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าในมหาวิทยาลัย)
16 เมษายน 2021
ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 (กยศ.) และ ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) ที่ยังเก็บชั่วโมงจิตอาสาไม่ครบ 18 ชั่วโมง
19 เมษายน 2021
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com