คณะครูอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ สาชาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย จำนวน 8 ท่าน เข้าร่วมหารือในการทำบันทึกข้อตกลง (MOU)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดบันทึกเสียงแบบพกพา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 500,000.00 บาท
24 มีนาคม 2023
Base of Asian Global Imaging Science (BAGIS) 2023
11 เมษายน 2023
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com