ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการจัดการสีระบบดิจิทัลสำหรับงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)

นายธเนตร์ ควรหัตถ์
22 พฤษภาคม 2023
นางสาวรัชนีพร รุ่งเรือง
22 พฤษภาคม 2023
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com