มาตรการช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัส COVID – 19

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 (กยศ.) และ ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) ที่ยังเก็บชั่วโมงจิตอาสาไม่ครบ 18 ชั่วโมง
19 เมษายน 2021
มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัส COVID-19
26 เมษายน 2021
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com