การวิจัยแบบสะสมเนื้องาน
20 เมษายน 2019
MCT ร่วมสืบสานสงกรานต์ไทย 2562
23 เมษายน 2019
Show all

ราชมงคลธัญบุรีสืบสานสงกรานต์ไทย 2562

       

            เมื่อวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ  ไก่ฟ้า คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการ ราชมงคลธัญบุรีสืบสานสงกรานต์ไทย ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

             ภายในงานได้มีพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรอดีตอธิการบดีและคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย อันเป็นการส่งเสริมการแสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทิตาจิตและปลูกฝังประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่มีมายาวนาน

Comments are closed.