“ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้นที่ 1-4 และอาคารปฏิบัติการพิมพ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”
11 ตุลาคม 2019
พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา วันปิยมหาราช
29 ตุลาคม 2019
Show all

ขอแสดงความยินดีกับ RMUTT Freshy Boy & Girl 2019

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับ นายพัชรพงศ์ ชาภูพวง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
ได้รับรางวัล RMUTT Freshy Boy 2019 และนางสาวกัลยารัตน์ อู่สุวรรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
ในการประกวด RMUTT FRESHY BOY & GIRL 2019 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

Comments are closed.