หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สมควรได้รับการสรรหาให้ดำลงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาและกำหนดการดำเนินการสรรหา
23 กรกฎาคม 2018
แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการเรียนรู้
08 สิงหาคม 2018
Show all

ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิต

graduation 30

ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิต

 

วันที่

การแต่งกาย

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 (ซ้อมย่อยคณะ)

– เวลา 08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียนหน้าอาคารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

– เวลา 09.00 – 12.00 น.  ฝึกซ้อมบัณฑิตชาย (จำนวน 250 ราย)  ณ สตูดิโอ 1 และฝึกซ้อมบัณฑิตหญิง (จำนวน 198 ราย) ณ โรงภาพยนตร์ ชั้น 2

– เวลา 13.00 – 15.00 น.  รวมบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิง ณ สตูดิโอ 1

1.  นำหลักฐานการกรอกภาวะการมีงานทำและหลักฐานผู้ใช้งานบัณฑิต แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 (สามารถกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561)

2.  บัณฑิตชำระค่าใช้จ่ายพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 800 บาท (ค่าอาหารวันละ 200 บาท x 4 วัน) บังคับจ่ายทุกท่าน ชำระในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ จุดชำระเงิน คณะฯ

3.  ขอให้บัณฑิตตรงเวลาและเข้าร่วมการฝึกซ้อม ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น หากบัณฑิตไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกซ้อมหรือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ โปรดแจ้ง ฝ่ายพัฒนานักศึกษา หมายเลขติดต่อ 02-549-4524 วันและเวลาราชการ

บัณฑิตหญิง แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย กระโปรงความยาวคลุมเข่า

บัณฑิตชาย แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย (ห้ามสวมเสื้อยืดและกางเกงยีนต์)

–   รองเท้าควรสวมคู่ที่จะใช้จริงในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยทรงผมสุภาพเรียบร้อยห้ามทำสีผม, ตัดเล็บสั้น, สัมภาระและสิ่งของมีค่า ไม่ควรนำมาเนื่องจากไม่มีที่รับฝากและป้องกันมิให้เกิดการสูญหาย

 

 

 

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 (ซ้อมย่อยรวม)

– เวลา 08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียนหน้าอาคารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

– เวลา 09.00 เป็นต้นไป รวมบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิง ณ สตูดิโอ 1 (รอการนัดหมายการฝึกซ้อมย่อยรวมกับผู้ประสานงานบัณฑิต)

 

บัณฑิตหญิงและบัณฑิตชาย แต่งกายเสมือนวันจริงและปฏิบัติตามประกาศhttp://www.graduation.rmutt.ac.th/  content/8349

–  รองเท้าควรสวมคู่ที่จะใช้จริงในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อให้เกิดความคุ้นเคย

–   ทรงผมสุภาพเรียบร้อยห้ามทำสีผม, ตัดเล็บสั้น

–   สัมภาระและสิ่งของมีค่า ไม่ควรนำมาเนื่องจากไม่มีที่รับฝากและป้องกันมิให้เกิดการสูญหาย

 

Comments are closed.