ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ รายการชุดครุภัณฑ์ห้องส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ (Start Up) ทางการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด
1 มีนาคม 2024
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรายการ ชุดอุปกรณ์สำหรับผลิตสื่อมัลติมีเดียและงาน 3 มิติ ขั้นสูง จำนวน 1 ชุด
22 มีนาคม 2024
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com