การให้บริการ ยืม อุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

ขั้นตอนและระเบียบการขอใช้อุปกรณ์

สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

  1. นักศึกษาตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่สามารถขอใช้ได้ โดยอุปกรณ์แบ่งมองเป็นหมวดหมู่ตามเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอุปกรณ์
  2. นักศึกษากรอกแบบฟอร์มขอใช้อุปกรณ์ ผ่าน Microsoft form โดยกำหนดระยะเวลาขอใช้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน เว้นวันหยุดราชการ และให้กำหนดระยะเวลาขอใช้อุปกรณ์ตามการใช้งานจริง แต่ไม่เกิน 3 วัน/ครั้ง (ระยะเวลาขอใช้อุปกรณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และผู้ดูแลอุปกรณ์)
  3. นักศึกษาจะต้องระบุอาจารย์ผู้ควบคุมรายวิชา หรือที่ปรึกษาโปรเจค ที่สามารถอนุมัติรายการคำขอให้ได้ ในแบบฟอร์มคำขอใช้อุปกรณ์
  4. นักศึกษาสามารถเช็คสถานะคำขอได้ที่ลิงค์ :https://mailrmuttac-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mct_ar_rmutt_ac_th/ESjxfAQjZ2lFoVZ4mKTc300BpTZD4PCi7I0w20uzXoVu8w?rtime=JRLDkvN_2Ug
    จะระบุสถานะคำขอ 4 สถานะ ได้แก่ รอนักวิชาการศึกษาตรวจสอบอุปกรณ์, รออาจารย์อนุมัติ, อนุมัติ และปฏิเสธ
  5. อีเมล์จะถูกส่งไปยัง อีเมล์ของอาจารย์...................@rmutt.ac.th หากติดสถานะ "รออาจารย์อนุมัติ" ให้นักศึกษาติดตามจากอาจารย์ผู้ควบคุม
  6. เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ให้นักศึกษาไปรับอุปกรณ์ ณ ห้องปฏิบัติการที่กำหนด คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ตามวันและเวลาที่ระบุ
  7. นักศึกษาต้องกรอกแบบฟอร์มรับอุปกรณ์และคืนอุปกรณ์ทุกครั้ง เพื่อตรวจเช็คและบันทึกสภาพของอุปกรณ์ที่ขอใช้
  8. นักศึกษาต้องคืนอุปกรณ์ตรงตามวันและเวลาที่กำหนด หากเกินเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถขอใช้อุปกรณ์ได้อีก

นักศึกษาสามารถเช็คสถานะคำขอได้ที่ลิงค์ :

ผู้ควบคุมดูแล นายเกียรติวัฒน์ ไหลนำเจริญ (พี่ไกด์) โทร. 02-549-4513

แบบฟอร์มขอใช้อุปกรณ์

ครุภัณฑ์
Lighting
Tungsten Halogen ยี่ห้อ Cosmo Light กำลังไฟ 650 w
Tungsten Halogen (Red head) ยี่ห้อ Cosmo Light กำลังไฟ 800 w
Tungsten Halogen (Red head) ยี่ห้อ Cosmo Light กำลังไฟ 1000 w
Tungsten Halogen (Red head) ยี่ห้อfilmgear กำลังไฟ 1000 w
Fluorescent 8x55 (Diwa) ยี่ห้อ Balcar รุ่น กำลังไฟ 440 w
Fluorescent 6x55 (Diwa) ยี่ห้อ Balcar รุ่น กำลังไฟ 330 w
Fluorescent 4x55 (Diwa) ยี่ห้อ Balcar รุ่น กำลังไฟ 220 w
Fluorescent 2x55 (Diwa) ยี่ห้อ Balcar รุ่น กำลังไฟ 110 w
Fluorescent 4x75 ยี่ห้อ KINO รุ่น 4bank กำลังไฟ 300 w
HMI ยี่ห้อ :Lytek รุ่น กำลังไฟ 4000 w
HMI ยี่ห้อ De sis ti รุ่น กำลังไฟ 2500 w
HMI ยี่ห้อ De sis ti รุ่น กำลังไฟ 1200 w
HMI ยี่ห้อ LYtek รุ่น 575 w
Broad light 1000 w.
Soft light 1250 w.
Scoop light 1000 w.
Maxibrute 6000 w.
Balloon Frenal (HMI) ขนาด 4000 w
Balloon Frenal (HMI) ขนาด 1000 w
ขาตั้งไฟ
junior combo stand (Heavy duty)
junior combo stand (Light Duty)
Baby stand
Baby stand (De sis ti)
Century stand
C-stand
juniour Boom Arm ยี่ห้อ Avenger
Turtle base (C-stand Base)
Riser C-stand (Colum)
T-bone stand (Black Floor)
อุปกรณ์ยึดเกาะ
Gaffer Grip
C – camp 16mm.
C – camp 28mm.
Poly holder (ป๋องแป๋ง)
อุปกรณ์ควบคุมแสง
Gobo L
Gobo M
Gobo S
เปลี่ยนแปลงสภาพแสง
Silk L
Silk M
Silk S
กระเป๋า Scrim
Single Scrim
Double Scrim
Half single Scrim
Half Double Scrim
Diffusion 216
Diffusion 250
Diffusion 251
Diffusion 252
Frame Diffusion
Over Head Frame ยี่ห้อ Avenger 4 x 4 เมตร
ฟิลเตอร์ CTO Full
ฟิลเตอร์ CTO Half
ฟิลเตอร์ CTO Quarter
ฟิลเตอร์ CTB Full
ฟิลเตอร์ CTB Half
ฟิลเตอร์ CTB Quarter
Reflex
สายไฟ
64A cable - 10 m.
32A cable - 10 m.
16A cable - 10 m.
Y-cord 32A to 16A
Y-cord 16A
House adaptor cable (Male)
House adaptor cable (Female)
Distribution Box 60A (4 ช่อง)
โรลไฟ
เครื่องปั่นไฟ
อื่นๆ
Weight 10kg.
Apple box
ลิ่ม
บาร์
ร่ม Fuji
ร่ม Kodak
ผ้าใบรองอุปกรณ์
ผ้าดำ
ผ้าเขียว (Green Screen)
ถุงทราย A
ถุงทราย B
ลังแดง L
ลังแดง m
ลังแดง S
โต๊ะ
บันได
เครื่องมือวัดค่า
เครื่องวัดแสง Sekonic : L758DR
เครื่องวัดอุณหภูมิสี Sekonic : C500
ตลับเมตร

ดูแลโดย นายเกียรติวัฒน์ ไหลนำเจริญ (พี่ไกด์) โทร. 02-549-4513

แบบฟอร์มขอใช้อุปกรณ์

ครุภัณฑ์
Panther light weight jib
Panther Precision Steel Track curve 620/4
Panther Precision Steel Track 620, 1 m / 3’3”
Panther Precision Steel Track 620, 2 m / 6’7”
Bazooka adjust 35-70 cm
Bazooka 20 cm
Platform
Track wheel axles
Pneumatic wheels with axles
Lightweight Dolly Base
Long top for mini high low rig
Track wheel, standard
Euro adapter for Multi Rig
Jib Offset Rig
Light Weight Jib arm
Seat contour, compact
eccentric seat, heat insulated
Seat Extension combined, 10 cm
Seat Extension combined, 20 cm
Seat Extension combined, 30 cm
Seat Extension vertical, 10 cm
Seat Extension vertical, 20 cm
Seat Extension vertical, 30 cm
Connecting pin
Bowl 150 mm
Long offset bracket
Combi bowl adapter
Euro adapter mount
Handle
Counterweight, 15 kg
ระดับน้ำ 1 เมตร
Flat Dolly
Dolly Base
รางเหล็กตรง
รางเหล็กโค้ง
เหล็กเชื่อมราง
Pocket Dolly
iFootage รุ่น Shark slider S1

ผู้ควบคุมดูแล นายเกียรติวัฒน์ ไหลนำเจริญ (พี่ไกด์) โทร. 02-549-4513

แบบฟอร์มขอใช้อุปกรณ์

ประเภทกล้อง (Camera)
ชุดกล้อง ARRI : ALEXA
ARRI : ALEXA Camera
Shoulder Set : SP-3
Viewfinder Extension Bracket : VEB-1
Upper Plates : BP-8
ชุดกล้อง Blackmagic Design : URSA 4.6
Blackmagic Design : URSA 4.6
vct
ชุดกล้อง Blackmagic Design : BMCCP 4K
Blackmagic Design : BMCCP 4K
Shoulder Set
Metabone Canon EF Lens To Micro Four Thirds
T Speed Booster XL 0.64x
Metabone Canon EF Lens To Micro Four Thirds
ชุดกล้อง Canon 5D Mark III
กล้อง Canon 5D Mark III
Case - Trusmt
ประเภทอุปกรณ์เก็บข้อมูล (Memory set)
ชุด Memory Sony : SxS
SXS Pro Card ขนาด 64 GB
SXS Pro Card ขนาด 32 GB
Sony SxS Card Reader
ชุด Memory XQD
XQD card Reader
ชุด Memory CFast
CFast Card ขนาด 256 GB
CFast Card Reader
ชุด Memory
CF Card - Sandisk 32 GB
SD Card - Sandisk 32 GB Class 10
Card Reader
ประเภทอุปกรณ์ปรับระยะชัด (Follow focus)
ชุด Follow Focus Unit ARRI : FF-5 Cine Pro
Follow Focus with Cine Base : FF-5
Focus Knob Left
Focus Knob Right
Flexible Shaft
Focus Lever
ชุด Follow Focus Tilta
Follow Focus with Cine Base
Focus Knob Left
Focus Knob Right
Flexible Shaft
Focus Lever
ชุด Follow Focus Uni
Follow Focus - Zacuto
Focus Knob Left
Flexible Lens Gear
ประเภทอุปกรณ์ (Production Matte Box)
ชุด Production Matte Box ARRI : MB-18
Production Matte Box
4"x5.65" filter frames ( Horizontal )
3-filter stage (4“ x 5,65“)
Filter Ring Ø 138mm - 114mm
Light Shield Set ( top/bottom + sides )
Set of masks 18 – 180 mm
ชุด Production Matte Box : Tilta
Production Matte Box
4"x5.65" filter frames ( Horizontal )
3-filter stage (4“ x 5,65“)
Filter Ring Ø 138mm - 114mm
Light Shield Set ( top/bottom + sides )
Set of masks 18 – 180 mm (6 ตัว)
ชุด Production Matte Box : DSLR
Production Matte Box - Redrock : Micro
4"x4" Filter stage
Sunshade
Donut Kit (2" / 2.5" / 3" / 4")
ชุด มอนิเตอร์ผู้กำกับ
จอภาพ TV ขนาด 32 นิ้ว
จอ Blackmagic ขนาด 17 นิ้ว
กล่องแปลงสัญญาณ (HA5) - SDI to HDMI
กล่องแปลงสัญญาณ (HI5) - HDMI to SDI
กล่องแปลงสัญญาณ (BIdirect)
Recorder (Ninja 2)
สายสัญญาณภาพ (SDI Cable) ชนิดยาว
สายสัญญาณภาพ (SDI Cable) ชนิดสั้น
สายสัญญาณภาพ (HDMI) ชนิดยาว
สายสัญญาณภาพ (HDMI) ชนิดสั้น
รถเข็นมอนิเตอร์ (Wheelchair)
อุปกรณ์รองรับกล้อง ขาตั้งแบบสามขา (Tripod Lage)
Standard legs tripod
Baby legs tripod
Hi-hat Floor
Standard legs tripod (Manfrotto /Libec)
หัวตั้งกล้อง Oconners : Ultimate 2065
Ultimate 2065 Fluid Head
Handle
Euro Style Quick Release Plate
Bottom Plates (Slide Plate)
150 mm. Ball Tiedown
Cartoni Bowl 150mm.
Cartoni Bowl 150mm. Duct
Production lens Set
ชุด เลนส์ Carl Zeiss : Comapct Prime (PL mount)
Distagon 18 mm T3.6
Distagon 25 mm T2.9
Distagon 35 mm T2.1
Distagon 50 mm T2.1
Distagon 85 mm T2.1
Distagon 100 mm T2.1
Distagon 18-35 mm T2.1 (Sigma)
ชุด เลนส์ Carl Zeiss : Comapct Prime (EF mount)
Distagon 28 mm T2.1
Distagon 50 mm T2.1
Distagon 85 mm T2.1
ชุด เลนส์ Canon (EF mount)
Canon EF 24-70 mm F/2.8L
Canon EF 70-200 mm F/2.8L
Canon EF 17-40 mm F/4L
Canon EF 24 mm
Canon EF 35 mm
Canon EF 50 mm
ชุด Filter
ND3 / ND6 / ND9 / ND1.0 / PL (4 x 5.6)
ND3 / ND6 / ND9 / ND1.0 / PL (4 x 4)
ชุด Monitor Assistance 7" (Bon : BPM-071s)
Bon 7" Multi Format HD
Odyssey 7
Small HD
Magic arm
ชุด Battery and Recharger
ชุด Battery and Recharger Swit : V - Lock
SWIT : V-Lock Battery 190Wh
SWIT : 4CH Battery charger
Battery 24 V.
Battery LP-E6
LP-E6 Battery charger
ชุด Clapperboard
Slate
Slate (Digital)
Special production Tools
Ronin-M
DJI Phantom 3 Standard
DJI Inspire
hollyland mars 400s

ผู้ควบคุมดูแล นายนพสิทธิ์ แสงสง่า (พี่ต่อ) โทร. 02-549-4515

แบบฟอร์มขอใช้อุปกรณ์

รายการ
-ไฟLed (แบบพกพา)
-ไฟnanlite 6c
-ไฟnanlite 15c
-ชุดริกกล้องcannon 5D/Sony A7
-ตัวแปลงสัญญาณ  (SDI to HDMI)
-ตัวแปลงสัญญาณ  (HDMI to SDI)
-ขาตั้งกล้องวีดีโอ tripod
-ชุด Follow Focus Tilta
-Pocket dolly (รางสไลด์)
-ไฟLedแบบรางมีแทบแม่เหล็ก 9w
-ไฟLedแบบรางมีแทบแม่เหล็ก 12w
-ชุด ronin-s
-ชุด dji OM5
-กล้องpanasonic p2

ผู้ควบคุมดูแล นายวรท ภู่นพคุณดี (พี่โม) โทร.02-549-4515

กฎการยืมอุปกรณ์

1. นักศึกษาสามารถขอยืมอุปกรณ์ได้ไม่เกิน 3 วัน (นับตั้งแต่วันรับของ) ต่อการยืม 1 ครั้ง

2. ในกรณีที่นักศึกษายืมอุปกรณ์ในวันศุกร์แล้วต้องการคืนอุปกรณ์ในวันที่เป็นวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) ให้นักศึกษาเลือกวันคืนอุปกรณ์เป็นจันทร์

3. ในขั้นตอนการรับอุปกรณ์ให้นักศึกษาตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนให้ละเอียด หากพบส่วนประกอบของอุปกรณ์ชำรุดให้รีบแจ้งผู้ดูแลก่อนรับของไป เพราะถ้าถึงขั้นตอนการคืนอุปกรณ์แล้วพบว่าส่วนประกอบของอุปกรณ์ชำรุดเสียหายนักศึกษาต้องรับผิดชอบ

แบบฟอร์มขอใช้อุปกรณ์

 
วัสดุและอุปกรณ์ ที่นักศึกษาสามารถยืมได้
รายการ
ชุดไมค์บูม ชุดที่ 1
ชุดไมค์บูม ชุดที่ 2
ชุดไมค์บูม ชุดที่ 3
ไมโครโฟนไวเรส ชุดที่ 1
ไมโครโฟนไวเรส ชุดที่ 2
ไมโครโฟนไวเรส ชุดที่ 3
เครื่องบันทึกเสียง Zoom H6 ตัวที่ 1
ไมโครโฟนหัวกล้อง ตัวที่ 1
ไมโครโฟนหัวกล้อง ตัวที่ 2
ไมโครโฟนหัวกล้อง ตัวที่ 3
กล่องแปลงสัญญาณเสียง แบบ Unbalance เป็นแบบ Balance (DI Box) ตัวที่ 1
กล่องแปลงสัญญาณเสียง แบบ Unbalance เป็นแบบ Balance (DI Box) ตัวที่ 2
สายสัญญาณเสียงแบบ Phone mono เส้นที่ 1
สายสัญญาณเสียงแบบ Phone mono เส้นที่ 2
สายสัญญาณเสียงแบบ Phone mono เส้นที่ 3

ผู้ควบคุมดูแล นายปองภพ โรจนโพธิ์ (พี่ปัน) โทร. 02-549-4513

แบบฟอร์มขอใช้อุปกรณ์

วัสดุและอุปกรณ์ ที่นักศึกษาสามารถยืมได้
รายการ
เลนส์ซูมทางยาวโฟกัส 8-15 มม. ยี่ห้อ Canon f/4L Fisheye USM EF Mount
เลนส์ซูมทางยาวโฟกัส 10-22 มม. ยี่ห้อ Canon f/3.5-4.5 USM EF-S Mount
เลนส์ทางยาวโฟกัส 35 มม. ยี่ห้อ Canon F/2.0 IS USM EF Mount
เลนส์ทางยาวโฟกัส 50 มม. ยี่ห้อ Canon F/2.5 Compact Macro EF Mount
เลนส์ทางยาวโฟกัส 100 มม. ยี่ห้อ Canon F/2.8L Macro IS USM EF Mount
เลนส์ซูมทางยาวโฟกัส 70-200 มม. ยี่ห้อ Canon F/2.8L IS II USM EF Mount
เลนส์ซูมทางยาวโฟกัส 10-24 มม. ยี่ห้อ Nikon F/3.5-4.5G DX AF-S Mount
เลนส์ซูมทางยาวโฟกัส 12-24 มม. ยี่ห้อ Nikon F/4G DX IF ED AF-S Mount
เลนส์ทางยาวโฟกัส 35 มม. ยี่ห้อ Nikon F/1.8G AF-S Mount
เลนส์ทางยาวโฟกัส 40 มม. ยี่ห้อ Nikon F/2.8G DX Macro AF-S Mount
เลนส์ทางยาวโฟกัส 50 มม. ยี่ห้อ Nikon F/1.4G AF-S Mount
เลนส์ทางยาวโฟกัส 105 มม. ยี่ห้อ Nikon F/2.8G VR Micro IF ED AF-S Mount
เลนส์ซูมทางยาวโฟกัส 80-200 มม. ยี่ห้อ Nikon F/2.8D ZOOM ED AF Mount
เลนส์ซูมทางยาวโฟกัส 24-70 มม. ยี่ห้อ Canon F/2.8L II USM
เลนส์ซูมทางยาวโฟกัส 17-40 มม. ยี่ห้อ Canon F/4L USM
เลนส์ทางยาวโฟกัส 50 มม. ยี่ห้อ Canon F/1.2L USM
เลนส์ทางยาวโฟกัส 35 มม. ยี่ห้อ Canon F/1.4L USM
เลนส์ซูมทางยาวโฟกัส 70-200 มม. ยี่ห้อ Canon F/2.8L USM
ขาตั้งกล้อง Slik AMT
ขาตั้งกล้อง Slik Ball Head
ขาตั้งกล้อง Slik U9000
ขาตั้งกล้อง Slik F740
ขาตั้งกล้อง Monopod Manfrotto 680B
ขาตั้งกล้อง Monopod Miller
Trigger Flash Godox FC-16
Trigger Flash Yongnuo CTR-301P
Color Checker
Gray Card
Spyder4 Pro
ถ่าน Panasonic Alkaline 2A
แผ่น Reflex 5in1 107cm
Memory Card 16 GB
Memory Card 8 GB
Cokin ND Filter P152
Cokin ND Filter P153
Cokin ND Filter P154
Tianya ND Filter No.2
Tianya ND Filter No.4
Tianya ND Filter No.8
ถ่านชาร์จ Eneloop Pro 2A
ถ่านชาร์จ Eneloop 2A
Hoya PL Filter 77 mm.
Hoya PL Filter 72 mm.
Hoya PL Filter 67 mm.
Hoya PL Filter 62 mm.
Hoya PL Filter 58 mm.
Kenko PL Filter 82 mm.
Kenko PL Filter 67 mm.
Cokin PL Filter 67 mm.
Cokin PL Filter 58 mm.
Cokin PL Filter 55 mm.
Cokin PL Filter 52 mm.
Hoya Close up Filter 52 mm.
Hoya IR Filter 72 mm.
Hoya IR Filter 67 mm.
Hoya IR Filter 62 mm.
Hoya IR Filter 58 mm.
Cokin Close up Filter
Marumi Color Filter 82 mm.
Marumi Color Filter 58 mm.
Cokin Croma Filter
Filter Holder
Adaptor Ring
Extension Tube Canon
Extension Tube Nikon
Lens Reversing Ring 67 mm.
Lens Reversing Ring 58 mm.
Lens Reversing Ring 52 mm.
Flash for Canon
Flash for Nikon
Aten USB 3.0 Extender Cable
ผ้าฉากสีดำ 3x6 m
ผ้าฉากสีขาว 3x6 m
ผ้าฉากสีเทา 3x6 m
ผ้าฉากสีน้ำเงิน 3x6 m
ผ้าฉากสีน้ำตาล 3x6 m

ผู้ควบคุมดูแล นายภูวนาท พัฒนาพิภัทร (พี่กอล์ฟ) โทร. 02-549-4513

แบบฟอร์มขอใช้อุปกรณ์

วัสดุและอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดีย ที่นักศึกษาสามารถยืมได้
รายชื่ออุปกรณ์
เม้าส์ปากกา ยี่ห้อ WACOM รุ่นเก่า
เม้าส์ปากกา ยี่ห้อ WACOM รุ่นใหม่
กล้องถ่ายวิดิโอแบบ 360 องศา ยี่ห้อ samsung gear 360
โทรศัพท์สำหรับทดสอบ ยี่ห้อ samsung รุ่น galaxy s8
แว่น VR ยี่ห้อ sumsung gear VR
ชุดแว่น VR ยี่ห้อ Oculas รุ่น Rift ชุดที่ 1
ชุดแว่น VR ยี่ห้อ Oculas รุ่น Rift ชุดที่ 2
แว่น VR BOX
สายอินเตอร์เน็ต 10m.
สายอินเตอร์เน็ต 5m.
สายอินเตอร์เน็ต 3m.
สาย HDMI 1.5m.
สาย HDMI 3m.
สาย DP to HDMI
กล้องเว็บแคม

ผู้ควบคุมดูแล นายสมเกียรติ แก้วเวียง(พี่กุ๊ก) โทร. 02-549-4513

แบบฟอร์มขอใช้อุปกรณ์

 
ระบบภาพ
รายชื่ออุปกรณ์
TV เคลื่อนที่
เครื่องโปรเจคเตอร์
เครื่องเล่น DVD
กล่อง Capture Card
เครื่อง ATEM Mini Pro
สายสัญญาณภาพHDMI ยาว 5 เมตร
สายสัญญาณภาพHDMI ยาว 10 เมตร
สายสัญญาณภาพVGA ยาว 5 เมตร
สายสัญญาณภาพVGA ยาว 10 เมตร
ระบบเสียง
รายชื่ออุปกรณ์
เครื่องมิกซ์เสียง
ลำโพงล้อลาก
ลำโพงเล็กเคลื่อนที่ TEV
ไมโครโฟนไร้สาย
ไมค์สาย
สายสัญญาณเสียง XLR ยาว 5 เมตร
สายสัญญาณเสียง XLR ยาว 10 เมตร
สายสัญญาณเสียง RCA to Jack 3.5
ขาไมค์ตั้งโต๊ะ
ขาไมค์ตั้งพื้น
โพเดียม