สตูดิโอ

>> ชมภาพ 360 องศา Click <<

บริการเช่าสตูดิโอถ่ายภาพยนตร์ (ขนาด กว้าง 18 เมตร x ยาว 23 เมตร x สูง 10 เมตร)
วันเตรียมงาน 

คิวงาน ค่าธรรมเนียมสตูดิโอ 1
คิวที่ 1 เวลา 06.00 – 18.00 น.   4,000
คิวที่ 2 เวลา 18.00 – 24.00 น.   3,000
คิวที่ 3 เวลา 24.00 – 06.00 น.   3,000

วันถ่ายทำ 

คิวงาน ค่าธรรมเนียมสตูดิโอ 1
คิวที่ 1 เวลา 06.00 – 18.00 น. 13,000
คิวที่ 2 เวลา 18.00 – 24.00 น.   9,000
คิวที่ 3 เวลา 24.00 – 06.00 น.   9,000

หมายเหตุ

–  เศษของชั่วโมง คิดอัตราชั่วโมงละ 1,300.- บาท

–  ในวันที่ถ่ายทำจะให้บริการห้องแต่งกายนักแสดงชาย นักแสดงหญิง และห้องพักนักแสดงขนาดพื้นที่ 108 ตารางเมตรพร้อมเครื่องปรับอากาศทั้งหมด

เงื่อนไขการชำระเงิน บริษัทฯ ที่ทำการเช่าสตูดิโอ จะต้องนำเช็ค หรือเงินสดมาชำระที่ศูนย์ปฏิบัติการ Media Technology Service Excellence Centre โดยชำระเงินล่วงหน้าในวันถ่ายทำวันแรก ตามเอกสารการขอใช้สตูดิโอ หากเป็นเช็คให้สั่งจ่ายในนาม ศูนย์ปฏิบัติการ Media Technology Service Excellence Center ศูนย์จะออกใบเสร็จให้ในวันทำการถัดไปหลังจากการใช้สตูดิโอ และจัดการค่าใช้จ่ายในส่วนที่ชำระเกินหรือชำระขาด กรณีเช็คต้องเคลียร์ริ่ง จะออกใบเสร็จหลังจากเช็คเคลียร์ริ่งแล้ว

สนใจติดต่อ อาจารย์อิทธิพล  โพธิพันธุ์

มือถือ 080 461 9449   โทรสาร 02 549 4500

 

อัตราค่าเช่าสตูดิโอภาพยนตร์

ดาวน์โหลด ประกาศ

pdf-flat

บริการเช่าสตูดิโอถ่ายภาพยนตร์