เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC
04 กุมภาพันธ์ 2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ชุดกล้องสำหรับถ่ายทอดสัญญาณภาพภายในหอประชุมราชมงคล จำนวน 1 ชุด
25 กุมภาพันธ์ 2021
Show all

Online international exchange between RMUTT and Osaka City University

Online international exchange between RMUTT and Osaka City University 

Color Research Center and Osaka City University, Japan organized “Online international exchange between RMUTT and Osaka City University
on 23rd February 2021 at 1 p.m. Thailand time through Zoom Application. This activity was organized for giving students a chance to present their project and discuss with the international experts. In addition, it was knowledge exchange between two universities.  

 

      

There are 31 people participated in this activity. 

 1. Teacher, experts, staffs 
 • 3 people from Osaka City University  
 • 12 people from RMUTT 

       2. Students 

 • 1 Ph.D. student 
 •  3 Master students 
 • 10 Bachelor students 
 • 2 students from Osaka City University 

 

กิจกรรม Online international exchange ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ Osaka City University 

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยสีและ Osaka City University ประเทศญี่ปุ โดยมีวัตุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาที่สนใจนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาต่างชาติ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:00 น. ตามเวลาประเทศไทย ผ่านทาง Zoom Application  

กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมก 31 คน แบ่งออกเป็น  

 1. ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 
 • Osaka City University จำนวน 3 คน  
 • มทร.ธัญบุรี จำนวน 12 คน  
 1. นักศึกษา 
 • ปริญญาเอก จำนวน 1 คน 
 • ปริญญาโท จำนวน 3 คน 
 • ปริญญาตรี จำนวน 10 คน 
 • Osaka City University จำนวน 2 คน  

Comments are closed.