ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต 2561 ครั้งที่ 4

MCT ผลิตสื่อเพื่อบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561
15 มีนาคม 2019
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศึกษาดูงานสหกิจต่างประเทศ ณ มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
26 มีนาคม 2019
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com