โครงการ “ป่อเต็กตึง ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” (ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563)

รับสมัครนักศึกษาต่อปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14 ตุลาคม 2020
MOU signing Ceremony between RMUTT and Utsunomiya University.
20 ตุลาคม 2020
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com