โครงการแข่งขันประกวดคลิปสั้นรอบที่ 2

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร
24 สิงหาคม 2022
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมเป็น อาสาสมัครค่ายภาษาและพัฒนาจิตใจเยาวชนนานาชาติ 2022 IYF World Camp (Mindset, Language & Culture) ไม่เสียค่าใช้จ่าย ทาง กพน. เป็นผู้รับผิดชอบให้กับนักศึกษา
5 กันยายน 2022
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com