เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Technology Program in Photography and Cinematography Technology

สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์สื่อด้านภาพถ่ายและภาพยนตร์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ฝึก ทักษะการใช้อุปกรณ์การผลิตในระดับมืออาชีพ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชน และประกอบอาชีพอิสระได้

อุปกรณ์ครบคัน

posuere curabitur

Eget quis donec primis pretium aliquam commodo

Read more

ห้องปฏิบัติการจริง

volutpat fusce

Molestie curabitur massa euismod platea ligula

Read more

ผลงานนักศึกษาน่าชื่นชม

quisque etiam

Fusce massa aliquam proin nostra risus class interdum

Read more

อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญ

tincidunt cubilia

Lobortis egestas magna egestas aptent ullamcorper

Read more