เชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวด โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 5

เชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการประกวดสารคดีสั้น 7HD NEW IDEAS CONTEST
14 ธันวาคม 2020
ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวณิชารีย์ รักยงค์”นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
16 ธันวาคม 2020
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com