สโมสรนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวด ทั้ง 2 การประกวดเทพบุตรและนางนพมาศ โดยเทพบุตรได้ส่งเข้าประกวด 3 ราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ประภาภร ดลกิจ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และ คณาจารย์ เชิญชวน บุคลากร ภายใน และ ภายนอก มหาวิทยาลัยฯ ร่วม สืบสานประเพณีลอยกระทง ผ่านผลงานนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลชั้นปีที่ 3
8 พฤศจิกายน 2022
ขอเชิญชวนนักศึกษา สอบ TOEIC
16 พฤศจิกายน 2022
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com