สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพ ทางการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ปีการศึกษา 2561 
1 สิงหาคม 2019
แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
5 สิงหาคม 2019
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com