ภาพกิจกรรมงาน Mass Zone

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมเป็น อาสาสมัครค่ายภาษาและพัฒนาจิตใจเยาวชนนานาชาติ 2022 IYF World Camp (Mindset, Language & Culture) ไม่เสียค่าใช้จ่าย ทาง กพน. เป็นผู้รับผิดชอบให้กับนักศึกษา
5 กันยายน 2022
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)
9 กันยายน 2022
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com