ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ประภาภร ดลกิจ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และ คณาจารย์ เชิญชวน บุคลากร ภายใน และ ภายนอก มหาวิทยาลัยฯ ร่วม สืบสานประเพณีลอยกระทง ผ่านผลงานนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลชั้นปีที่ 3

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดบริการคลินิกกำลังใจ การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาสำหรับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี
7 พฤศจิกายน 2022
สโมสรนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวด ทั้ง 2 การประกวดเทพบุตรและนางนพมาศ โดยเทพบุตรได้ส่งเข้าประกวด 3 ราย
11 พฤศจิกายน 2022
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com