ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้ากรอกข้อมูลในแบบแบบประเมินความเสี่ยงของนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
10 กรกฎาคม 2021
กิจกรรมประจำปีการศึกษา
29 กรกฎาคม 2021
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com