ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ RMUTT English Camp เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา
7 พฤศจิกายน 2022
ขอเชิญชวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3-5 เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพของนักศึกษา
7 พฤศจิกายน 2022
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com