ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดบริการคลินิกกำลังใจ การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาสำหรับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ RMUTT English Camp
7 พฤศจิกายน 2022
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ประภาภร ดลกิจ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และ คณาจารย์ เชิญชวน บุคลากร ภายใน และ ภายนอก มหาวิทยาลัยฯ ร่วม สืบสานประเพณีลอยกระทง ผ่านผลงานนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลชั้นปีที่ 3
8 พฤศจิกายน 2022
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com