ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดครุภัณฑ์ทรัพยากรสื่อสารมวลชนและสารสนเทศห้องสมุด จำนวน 1 ชุด

การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ “Young Packaging Designer 2018”
17 กรกฎาคม 2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานผลิตสื่อสารสนเทศ จำนวน 8 เครื่อง
23 กรกฎาคม 2018
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com