ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดอุปกรณ์สำหรับงานผลิตสื่อมัลติมีเดียและงาน 3 มิติขั้นสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้่อชุดครุภัณฑ์ห้องส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ (Start up) ทางการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 1,100,000.00 บาท
18 เมษายน 2024
ประกาศตารางแสดงวงเงินราคากลางซื้อครุภัณฑ์ รายการชุดอุปกรณ์สำหรับผลิตสื่อมัลติมีเดียปละงาน 3 มิติขั้นสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 เมษายน 2024
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com