ประกาศร่างประชาวิจารณ์ ชุดปฏิบัติการจัดการสีระบบดิจิทัลสำหรับงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองประเทศระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ผ่านการประกวดผลงานใน 4 โครงการ
2 พฤษภาคม 2023
ประกาศตารางแสดงวงเงินราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฏิบัติการจัดการสีระบบดิจิทัลสำหรับงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 พฤษภาคม 2023
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com