ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ASW 2023 online

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (ค.ศ. 2023)
22 กุมภาพันธ์ 2023
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับ คุณเศกสิทธิ์ เป็นดี หรือคุณนิวส์ ศิษย์เก่าจากหลักสูตรเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564
4 มีนาคม 2023
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com