ประกาศประกวดราคาจัดซื้่อชุดอุปกรณ์สำหรับผลิตสื่อมัลติมีเดียและงาน 3 มิติ ขั้นสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 3,799,100 บาท

ประกาศตารางแสดงวงเงินราคากลางซื้อครุภัณฑ์ รายการชุดอุปกรณ์สำหรับผลิตสื่อมัลติมีเดียปละงาน 3 มิติขั้นสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 เมษายน 2024
รับสมัครนักศึกษาใหม่ วุฒิปวส. ทุกสาขา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
13 พฤษภาคม 2024
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com