ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดบันทึกเสียงแบบพกพา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 500,000.00 บาท

RMUT TALK I คณะศิลปกรรม มทร.ธัญบุรี จัดนิทรรศการ Y2K WAY TO CRY ART THESIS EXHIBITION และ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ ISF 2022
24 มีนาคม 2023
คณะครูอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ สาชาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย จำนวน 8 ท่าน เข้าร่วมหารือในการทำบันทึกข้อตกลง (MOU)
3 เมษายน 2023
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com